FacebookTwitterXing
Deutsch
English
Svenska

TOM Lär- och terapisystem

TOM Lär- och terapisystem
TOM Lär- och terapisystem

TOM, ett hjälpmedel som ger helt nya möjligheter att tillmötesgå elever i behov av särskilt stöd, t ex vid kognitiva eller neuropsykiatriska problem.

Tekniker och pedagoger har i ett samarbete utvecklat tredimensionella träfigurer, som kommunicerar med datorn, för att erbjuda dessa elever datorstödd inlärningshjälp

ACTIVITY-Board
Activity-Board

Aktivitetsplattan är en slät platta.

Den känner genom en sensor av vilken figur eleven väljer och överför denna information till datorn via USB-porten.

Inlärnings- och övningsprogrammen i mjukvaran TOM reagerar bara på signaler från aktivitetsplattan och träfigurerna. Programmet kan alltså inte användas med andra inmatningsenheter.

TOM är godkänt av utbildningsministeriet i Österrike!

Download the new TOM-Software

You can download the new TOM software on:

http://www.platus.at/Update/TOM_Setup.exe

 

News:

Neue Funktion auf der Website

Über unsere Website kann uns nun direkt eine Frage gestellt werden.

Neue Produktvideos

Eine Reihe neuer Produktvideos wurden in den letzten Tagen fertig gestellt.

Nachbericht zur Interpaedagogica 2016

Auch heuer war die Messe Interpädagogica wieder ein großer Erfolg. Viele Interessierte besuchten...