FacebookTwitterXing
Deutsch
English
Svenska

TOM Lär- och terapisystem

TOM Lär- och terapisystem
TOM Lär- och terapisystem

TOM, ett hjälpmedel som ger helt nya möjligheter att tillmötesgå elever i behov av särskilt stöd, t ex vid kognitiva eller neuropsykiatriska problem.

Tekniker och pedagoger har i ett samarbete utvecklat tredimensionella träfigurer, som kommunicerar med datorn, för att erbjuda dessa elever datorstödd inlärningshjälp

ACTIVITY-Board
Activity-Board

Aktivitetsplattan är en slät platta.

Den känner genom en sensor av vilken figur eleven väljer och överför denna information till datorn via USB-porten.

Inlärnings- och övningsprogrammen i mjukvaran TOM reagerar bara på signaler från aktivitetsplattan och träfigurerna. Programmet kan alltså inte användas med andra inmatningsenheter.

TOM är godkänt av utbildningsministeriet i Österrike!

Download the new TOM-Software

You can download the new TOM software on:

http://www.platus.at/Update/TOM_Setup.exe

 

News:

Upgrade Grid 2 auf Grid 3

Ab Jänner 2018 nur mehr Grid 3 erhältlich

Neue Funktion auf der Website

Über unsere Website kann uns nun direkt eine Frage gestellt werden.

Neue Produktvideos

Eine Reihe neuer Produktvideos wurden in den letzten Tagen fertig gestellt.